Frukost om delandets ekonomi

Vi tror ni är del av den nya ekonomin – delandets ekonomi. En del är kooperativ/ekonomiska föreningar, andra idéella föreningar och ytterligare andra projekt eller bara nätverk. Men det vi alla har gemensamt är att vi samarbetar om resurser för att förverkliga idéer om det nu är den goda arbetsplatsen, tillgång till kapital, tillgång till cykelverkstad eller annan lokal, eller transporter, kläder eller verktyg, tid eller appar.

Tro det eller ej – men tillsammans bygger vi den nya ekonomin.

Vi anar att vi har mycket gemensamt, att vi kan lära av varandra och att vi tillsammans kan bli synligare så att fler kan välja just delandets ekonomi.

Denna och nästa vecka genomförs i många av världens städer MapJam med syftet att just mötas kring delandets ekonomi. Vi vill bjuda till ett litet Jam i form av en frukost hos oss på Coompanion. Där vill vi:

• testa idén om att göra något mer strukturerat t ex en konferens under 2015
• presentera oss för varandra och utbyta kontaktuppgifter för kommande stordåd

Hoppas att du vill dela din tid med oss fredagen den 24 oktober så delar vi med oss av frukost. Kom kl 8 ca! Vi avslutar mötet ca 9:15 men häng gärna kvar en stund, om du vill.

Vi håller till på Packhusplatsen 2 (ovanför Movieline), Göteborg (Närmsta hållplatser är Skeppsbron, Packhusplatsen, Domkyrkan eller Brunnsparken)

Anmäl dig snarast och säg gärna till om vi ska tänka på specialkost.

//

We believe that you are part of the new economy - the economy of sharing. Some are cooperatives/economic associations, others are non-profit associations and others are projects or networks. But what we all have in common is that we cooperate with the resources to realize ideas. Whether it's a good workplace, access to capital, access to a bike shop or other venues, transportation, clothing or tools, time, or apps.

Believe it or not - but together we are building the new economy.

We suspect that we have a lot in common, that we can learn from each other and that together we can become more visible so that more people can choose the sharing economy.

This week and next, MapJams are going on in many of the world's cities with the purpose of meeting around the economy of sharing. We would like to invite you to a small MapJam in the form of a breakfast with us at Coompanion. We want to:

• test the idea of ​​doing something more structured such as a conference in 2015.
• introduce ourselves to each other and exchange contact information for future great deeds.

We hope that you will share your time with us on Friday 24 October so that we can share breakfast with you. Come around 8am! We finish around 9:15 but you are welcome to stay for a while longer if you like.

We are located at Packhusplatsen 2 (above Movieline), Gothenburg (closest stops are Skeppsbron, Packhusplatsen, Domkyrkan or Brunnsparken)

Sign up as soon as possible and let us know about special diets.

WHEN
October 24, 2014 at 8am - 10am
WHERE
Coompanion
Packhusplatsen 2
Göteborg 411 13
Sweden
Google map and directions
CONTACT
Nadja Andersson · · 031-744 01 60

Will you come?


Showing 3 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Nadja Andersson Andersson
  • Nadja Andersson Andersson
  • Nadja Andersson Andersson